Kuka? // Who?


Olen jatko-opiskelija, kirjallisuuskriitikko ja kirjoittaja. Kirjoitan esseitä ja kirjallisuuskritiikkejä, ja esikoisesseekokoelmani Voitto julkaistiin syksyllä 2021.

Väitöskirjani käsittelee tieteellistä tutkimusnäyttöä ja sen käyttämistä julkisessa päätöksenteossa. Tieteenfilosofiassa olen (tällä hetkellä) eniten kiinnostunut tieteelliseen päättelyyn liittyvistä episteemisistä ja metodologisista kysymyksistä. Väitöskirjani tutkii, millä tavalla tutkimusnäyttöä kerätään ja arvioidaan, sekä tapoja, joilla ristiriitaista tai muuten epävarmaa tutkimusnäyttöä voidaan käyttää poliittisessa päätöksenteossa.

| | | |

I am a PhD-student at the University of Helsinki. I work on philosophy of science, especially philosophy of social science, with a focus on scientific evidence and its use public policy. I also write essays and book reviews.

In philosophy of science, I am most interested in epistemic and methodological questions related to scientific reasoning. My doctoral dissertation looks at discordant scientific evidence and its use in public policy. I focus on the social sciences, but I am also interested in case studies from the life sciences, biology, climate science and sustainability science.

%d bloggaajaa tykkää tästä: